კიბერ ჯგუფი LuoYu ავრცელებს მავნე პროგრამას განახლებების ქსელში გადაცემის გაყალბების მეშვეობით

„კასპერსკის ლაბორატორიის“  მკვლევარებმა აღმოაჩინეს, რომ ჩინურ ენაზე მოლაპარაკე LuoYu კიბერჯგუფს შეუძლია გაავრცელოს  მავნე პროგრამა  WinDealer, რომელსაც ძალუძს განხორციელოს ისეთი  ტიპის შეტევა,როგორიცაა  „ადამიანი გვერდზე“ (man-on-the-side). კომპანიის ექსპერტების აზრით, ეს არის თავდასხმები, რომლებიც ხელმისაწვდომია რამდენიმე ყველაზე რესურსული თავდამსხმელისთვის, რომლის დროსაც მავნე პროგრამა შეჰყავთ  მსხვერპლის ლეგიტიმურ ქსელურ

გააგრძელე